Alternatory, Rozruszniki - Wrocław, Trzebnica - Galeria